TopAir EC

TopAir EC -huippuimuria käytetään pääasiassa asuintaloissa, kuten kerrostaloissa.
Älykäs TopAir EC poistaa ilmaa tarpeenmukaisesti, mukautuen asukkaiden elämänrytmiin.
Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla estetään lämpöenergian haaskaaminen ilmanvaihdon kautta.
Tarpeenmukainen ilmanvaihto mahdollistaa myös kesäaikaiset yötuuletukset.

Älykäs järjestelmä mittaa sisäilman laatua poistoilmasta hiilidioksidi-, lämpötila-, VOC- sekä kosteusantureilla.
Kun jonkin edellä mainittujen pitoisuus poistoilmassa kasvaa yli asetusarvojen, järjestelmä kasvattaa puhaltimen kierrosnopeutta ja tehostaa ilmanvaihtoa.

Tuotekuvat ja tekniset kaaviot

Mittaukset:

  • Kanavapaine (Pa)
  • Ilmamäärä (l/s)
  • Poistoilman kosteuden pitoisuus (%)
  • Poistolämpötila (°C)
  • Poistoilman hiilidioksidin määrä (CO2)
  • Ilmanlaatu: VOC-yhdisteet

Huolto ja ylläpito

TopAir EC -huippuimuri on lähes huoltovapaa. Puhaltimessa ei ole hihnoja, ja se sisältää vähemmän liikkuvia osia kuin perinteiset puhaltimet.
Älykkään TopAir EC:n ylläpito tapahtuu etähallinnalla, jonka vuoksi turhia huoltokäyntejä ei tarvitse tehdä.
Laitteen mittaamia arvoja seurataan TopAir –pilvipalvelun avulla reaaliaikaisesti.

Valmistajan takuu

Laitteelle annetaan 2 vuoden takuun ostopäivästä, mikäli laite on kuljetettu, varastoitu, asennettu ja käytetty ohjeita noudattaen.