Entos on älykkäisiin ilmanvaihtoratkaisuihin ja rakennusautomaatioon erikoistunut yritys.

Entos Oy on erikoistunut kiinteistöjen lämmitykseen, energianhallintaan ja älykkäisiin ilmanvaihtoratkaisuihin.
Omaamme vahvan tiedon ja taidon tulevaisuuden rakennusautomaation vaatimuksiin sekä tarpeisiin.
Kehittämämme tekniikan avulla, saamme optimoitua vanhat kiinteistöt ja niiden ilmanvaihtoratkaisut nykyisien ja tulevien energiatehokkuusvaatimusten mukaisiksi.

Ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja digitalisaatio ovat tulevaisuuden haasteita kiinteistöjen hallinnassa sekä energiatehokkaassa ylläpidossa. Vastaamme näihin haasteisiin TopAir-tuoteperheen älykkäillä ilmanvaihtoratkaisuilla. Ne mukautuvat kiinteistön käyttöön tehostaen ilmanvaihtoa tarpeenmukaisesti.
Älykäs ja tarpeenmukainen ilmanvaihto kehittää sisäilmastoa ja parantaa kiinteistön energiatehokkuutta. Älykkäät laitteet huolehtivat tarpeenmukaisesti toimivasta ilmanvaihdosta ja pilviominaisuus mahdollistaa laitteiden seurannan ja tarvittaessa myös säätämisen etänä.
Turvallisesti toteutettu etähallinta ja -seuranta vähentävät myös IV-laitteiston fyysisen huollon tarvetta.

Millaista sisäilmaa sinä hengität?

Sisäilman laatua heikentävät erilaiset epäpuhtaudet, kuten hiukkaset, ammoniakki ja orgaaniset kaasut (VOC) sekä hiilidioksidi.
Sisäilman hiilidioksidi syntyy pääasiassa ihmisten aineenvaihdunnan tuloksena ja korkeat pitoisuudet ovat usein merkki riittämättömästä ilmanvaihdosta.
Lue lisää hiilidioksidista

Ajankohtaista

entos

Mitkä asiat vaikuttavat sisäilman laatuun? Mitä huoltotoimenpiteitä pitäisi tehdä?

entos

Tarpeenmukainen ilmanvaihto on energia-avustuskelpoinen – säästää energiaa lähes 20 prosenttia

entos

Onko taloyhtiöönne tulossa ilmanvaihtosaneeraus? Lisätäänkö älyä?