Siirry sisältöön
voc-yhdisteet

VOC-yhdisteet

Puhdas, kuiva ilma koostuu 21% hapesta, 78% typestä ja 1% argonista. Puhtaan ilman laatua heikentävät muun muassa liikenne, teollisuus ja energiantuotanto. Ulkoilmassa esiintyvät epäpuhtaudet kulkeutuvat myös sisäilmaan. Sisäilman laatuun vaikuttavat lämpötilan ja kosteuden lisäksi myös erilaiset pienhiukkaset, mikrobit, hiilidioksidi, hiilimonoksidi eli häkä sekä VOC-yhdisteet. Ihmisten terveyteen ja sisäilman laatuun vaikuttavat eniten hiilidioksidi ja VOC-arvot.

VOC-yhdisteet

VOC-lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Volatile Organic Compounds, eli Haihtuvat Orgaaniset Yhdisteet. Nämä yhdisteet ovat hiilivetyjä, jotka ovat peräisin kahdesta ensisijaisesta lähteestä, ihmisistä ja rakennusmateriaaleista. Ihmiset tuottavat päästöjä hikoilemalla, hengittämällä ja aineenvaihdunnan kautta. Rakennusmateriaaleista tulevat päästöt ovat peräisin maaleista, liimoista, liuotinaineista sekä puhdistusaineista. Kemiallisten epäpuhtauksien pitoisuudet ovat usein korkeimmat uudisrakennuksissa ja saneeratuissa rakennuksissa.

VOC-yhdisteet aiheuttavat silmien ärsytystä, päänsärkyä, uneliaisuutta tai huimausta ja ne voivat edistää altistumista ”sairaan rakennuksen” -oireyhtymälle (SBS). Jotkut yhdisteet voivat myös aiheuttaa astmaa tai pahentaa astman oireita. Tämän vuoksi VOC-yhdisteet ovat kriittisin syy tuulettaa.

Milloin ja miten tulisi tuulettaa?

Vastaus on selkeä, tuulettaa täytyy tarpeen vaatiessa. Ihmisten käyttäytyminen ja aineenvaihdunta hallitsevat yli 85 % kaikista tuuletustapahtumista, joten VOC-arvot nousevat usein ennalta arvaamattomasti. Loput 15% tuuletustarpeesta aiheutuvat rakennuksen päästöistä kunnostustöiden, kalustamisen ja pinnoituksen aikana. Jatkuvan ilmanvaihdon tulisi olla noin 5–10% maksimista, jotta näiden päästöjen määrä voitaisiin pitää tarpeeksi alhaisena. VOC-yhdisteet esiintyvät harvoin erillään hiilidioksidista, siksi sekä tarpeenmukaisen että jatkuvan ilmanvaihdon yhdistäminen olisi ihanteellisin ratkaisu.

VOC-mittaus on hyvä työkalu ohjaamaan tarpeenmukaista ilmanvaihtoa. Hiilidioksidimittauksesta on säädetty viranomaisten toimesta raja-arvot, joten VOC-anturi ei suoraan korvaa hiilidioksidianturia. VOC-mittaukseen perustuvalla tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla voidaan parantaa huoneilmanlaatua esimerkiksi keittiöissä ja pesutiloissa.

Lisätietoja tarpeenmukaisesta ilmanvaihdosta:
myynti@entos.fi / 010 321 7531

Uusimmat uutiset