TopAir BASE

TopAir BASE on EC-huippuimurin älykaulus, joka tunnistaa ilmanvaihdon tarpeen.
TopAir BASE -älykaulusta käytetään asuintaloissa, kuten kerrostaloissa, joissa on jo olemassa oleva EC- huippuimuri.

Älykkään järjestelmän antureiden osoittamat mittaustiedot mahdollistavat tarpeenmukaisen ilmanvaihdon, joka estää lämpöenergian hukkaamisen ilmanvaihdon kautta, parantaa asumismukavuutta, lisää huoneiston turvallisuutta, vähentää vedon tunnetta sekä mahdollistaa kesäaikaiset yötuuletukset.

TopAir BASE älykauluksella toteutettu tarpeenmukainen ilmanvaihto säästää energiaa, sillä ilmanvaihto tehostuu vain silloin, kun ilmanlaadun raja-arvot ylittyvät.
Järjestelmä mittaa sisäilman laatua poistoilmasta hiilidioksidi-, VOC-, lämpötila- sekä kosteusantureilla. Kun jonkin edellä mainittujen pitoisuus poistoilmassa kasvaa yli asetusarvojen, järjestelmä kasvattaa puhaltimen kierrosnopeutta ja tehostaa siten ilmanvaihtoa.

Tuotekuvat ja tekniset taulukot

Käy puhaltimiin, joissa:

  • EC-puhallin
  • 0-10 V ohjaus

Mittaukset

  • Kanavapaine (Pa)
  • Ilmamäärä (l/s)
  • Poistoilman kosteuden pitoisuus (%)
  • Poistolämpötila (°C)
  • Poistoilman hiilidioksidin määrä (CO2)
  • Ilmanlaatu: VOC-yhdisteet

Valmistajan takuu

Laitteelle annetaan 2 vuoden takuu, mikäli laite on kuljetettu, varastoitu, asennettu ja käytetty ohjeita noudattaen.

Huolto ja ylläpito

TopAir BASE -älykauluksen ylläpito tapahtuu etähallinnalla, jonka vuoksi turhia huoltokäyntejä ei tarvitse tehdä. Laitteen arvoja seurataan pilvipalvelun avulla reaaliaikaisesti.