Siirry sisältöön
Energialuokka

Tarpeenmukainen ilmanvaihto on energia-avustuskelpoinen – säästää energiaa lähes 20 prosenttia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää energia-avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Energia-avustuksiin on vuodelle 2022 budjetoitu yhteensä 60 miljoonaa euroa. Avustusta voi saada esimerkiksi kiinteistön ilmanvaihdon energiaremonttiin, kuten Entos Oy:n tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ratkaisuun.

”Meidän ratkaisullamme saadaan energiansäästöä yhtä euroa kohden enemmän kuin missään muussa ilmanvaihdon järjestelmässä. Ratkaisumme muita etuja ovat nopea asennus, huoleton käyttö sekä parempi sisäilma”, kertoo Entoksen tekninen myyntipäällikkö Tomi Koivisto.

Energia-avustusta voivat hakea taloyhtiöt, pientalojen omistajat sekä ARA-yhteisöt, kuten asumisoikeusyhtiöt. Avustus kattaa parhaimmillaan jopa puolet tukeen oikeuttavista kustannuksista.

Avustuksen edellytyksenä on, että hanke pienentää rakennuksen energiatehokkuuden vertailulukuna käytettyä E-lukua vähintään 32 prosenttia. Avustuksia myönnetään vuoden loppuun asti tai niin kauan, kuin määrärahoja riittää.

Hyvä sisäilma takaa terveelliset ja turvalliset elinolot

Tyypillisesti energia-avustusta haetaan hankkeeseen, jossa vaihdetaan tai korjataan rakennuksen lämmitysjärjestelmä. Tällä hetkellä taloyhtiöissä vaihdetaan eniten kaukolämmöstä maalämpöön. Pelkkä lämmitysjärjestelmän remontti ei välttämättä paranna energiatehokkuutta tarpeeksi, jotta haluttu tukiraja ylittyy. Tällöin tarvitaan lisätoimia, jotta päästään avustukseen piiriin.

”Entoksen ratkaisu on kustannustehokkain tapa saavuttaa tietty tukiraja”, kertoo Laskentapalvelut.fi -palvelua ylläpitävä Marko Saikkonen.

Entoksen ratkaisulla energiansäästöä voi tulla lämmityskaudella jopa 18 prosenttia verrattuna tavalliseen, kello-ohjattuun ilmanvaihtoon.

”Keskimäärin säästöä tulee kohteesta riippuen 8–12 prosenttia. Ja jos kohteessa oleva huippuimuri vaihdetaan uuteen, uusi huippuimuri kuluttaa tavallisesti puolet vähemmän sähköäkin kuin alkuperäiset puhaltimet”, Koivisto kertoo.

Hänen mukaansa tarpeenmukainen ilmanvaihto on taloudellisin toteuttaa kohteisiin, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Rakennuksen katolla oleva huippuimuri joko vaihdetaan uuteen tai vanha huippuimuri muutetaan tarpeenmukaisesti toimivaksi.

”Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi ennen 90-luvun loppua rakennetut kerrostalot, rivitalot sekä omakotitalot. Myös teollisuudesta löytyy mahdollisuuksia. Ainoa rajoittava tekijä on uudemmissa kerrostalokiinteistöissä oleva huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.”

Painovoimaisen ilmanvaihdon muuttaminen tarpeenmukaiseksi on sekin mahdollista, mutta kustannuksiltaan kallis remontti. Se vaatii hormin pinnoittamista tai sukittamista sekä mahdollisesti korvausilmaventtiileiden lisäämistä huoneistoihin.

”Kun huippuimuri vaihdetaan uuteen, takaisinmaksuaika on yleensä 2–5 vuotta. Älykkyyden lisääminen olemassa olevaan huippuimuriin voi maksaa itsensä takaisin jo ensimmäisen lämmityskauden aikana. Parhaimmillaan investointi maksaa itsensä takaisin siis vuodessa”, Koivisto sanoo.

E-luku – luvuista tärkein

Energia-avustuksen tukihakemukseen hyväksyttäviä kuluja ovat esimerkiksi korjaushankkeen suunnittelu ja projektinhallinta sekä uudet laitteet, niiden asennus ja käyttöönotto – lähes kaikki, mikä edistää kiinteistön energiatehokkuuden parantamista.

Oleellinen osa hakemusta on energialaskelma, josta käy ilmi suunniteltujen korjausten vaikutukset kiinteistön energiatehokkuuteen. Laskelman pohjana käytetään yleensä kiinteistön energiatodistusta, joka sisältää E-luvun. Lain mukaan energiatodistus tulee olla, mikäli kiinteistöä myydään tai vuokrataan – eli esimerkiksi kerrostalokohteissa.

”Energialaskelmassa kuvataan lähtötilanne, lopputilanne ja energiatehokkuustoimien vaikutukset. Sen jälkeen tehdään päivitetty energiatodistus, josta löytyy myös päivitetty E-luku”, Saikkonen kuvailee.

Hän kertoo, että tarpeenmukaisen ilmanvaihdon osalta laskennassa otetaan huomioon kaksi tekijää: SFP-luku sekä ilmamäärä.

SFP-luku ilmaisee ilmanvaihtokoneen ominaissähkötehon. Tavallisessa, kello-ohjatussa ilmanvaihdossa puhaltimen ottama sähköteho jaettuna mitoitusvirtaamalla on noin 1,5. Entoksen ratkaisussa vastaava luku on noin yksi. Saikkosen mukaan sillä on iso vaikutus.

”Entoksen laitteilla ilmanvaihdon sähkönkulutus pienenee merkittävästi. Toinen laskentaan vaikuttava tekijä on laskennallinen ilmamäärä, joka on tarpeenmukaisessa ilmanvaihdossa 20 prosenttia tavallista pienempi.”

Vähemmällä sähköllä tehokkaampaa ilmanvaihtoa

Energiatehokuutta parantavissa korjaushankkeissa tekniikan osalta heikoin lenkki on yleensä taloyhtiöiden sähkökeskusten ja syöttöjohtojen riittämättömyys. Se voi jopa estää taloyhtiötä saavuttamasta täyttä energiansäästöpotentiaalia. Tällöin ratkaisu on vahvistaa sähkökeskusta tai kasvattaa syöttöjohtoa.

”Se tässä Entoksen ratkaisussa on hyvää, että mitään ei tarvitse muuttaa – kun töpseli laitetaan seinään, päästään aiempaa pienemmällä sähkönkulutuksella”, Saikkonen sanoo.

Taloyhtiöltä tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon siirtyminen ei vaadi juuri muuta kuin päätöksen ryhtyä toimeen. Lisäksi tarvitaan vain tieto siitä, montako huippuimuria kiinteistön katolla on sekä niille mitoitetut ilma- ja litramäärät.

”Ne tiedot löytyvät vanhoista ilmanvaihdon kuvista. Ilmanvaihdon tarve saadaan laskettua myös asuintilavuudesta”, kertoo Koivisto.

Koiviston mukaan tarpeenmukainen ilmanvaihto on kustannustehokas ratkaisu myös kiinteistön huoltoyhtiön näkökulmasta: etähallittava huippuimuri poistaa katolle kiipeämisen tarpeen, kun mahdollisten vikojen selvittäminen ja tarvittavat säädöt onnistuvat puhelimen näytöltä käsin.

”Vikailmoitukset tulevat suoraan meille ja meillä on myös Top-tuki, josta voi kysyä apua ongelmatilanteissa. Jos mekaanisille huolloille on tarvetta takuuaikana, me hoidamme nekin.”

Tarpeenmukainen ilmanvaihto on yhtä lailla mahdollinen energiatehokkuusparannus myös pientaloissa, joissa on pelkkä poistoilmakanava. Entokselta löytyy sopiva ratkaisu myös esimerkiksi rivitalokohteisiin.

”Ratkaisu on pientalossakin yhtä kustannustehokas ja energia-avustuksen osalta sillä on sama tarkoitus: toimia kiilana tukirajaa tavoiteltaessa”, toteaa Saikkonen.

Lisätietoja älykkäästi ohjatusta ilmanvaihdosta ja energia-avustuksista:
Tomi Koivisto, myyntipäällikkö
044 321 7644
tomi.koivisto@entos.fi

Kirjoittanut: Satu Tähkä, 2022

Uusimmat uutiset