Siirry sisältöön
Realia isännöinti

Etäohjattava ilmanvaihto on isännöinnin nykypäivää

Etäohjattava ilmanvaihto on isännöinnin nykypäivää

Nykyajan kiinteistöissä on tekniikkaa moninkertaisesti verrattuna esimerkiksi 30 tai 40 vuotta sitten rakennettuihin kiinteistöihin. Muun muassa ilmanvaihto, vesi-, sähkö- ja lämmitysjärjestelmät ovat kaikki tekniikkaa, joka kuuluu teknisen isännöinnin ja kiinteistöhuollon toimenkuvaan. Moderni tekniikka, kuten taloautomaatio, tuo tullessaan myös uusia, digitaalisia työkaluja näiden työkalupakkiin.

Erilaisilla taloautomaatiojärjestelmillä ohjataan esimerkiksi kiinteistön ilmanvaihtoa tai lämmitystä. Tietotekniikan ansiosta järjestelmät ovat usein etäohjattavia. Ilmanvaihto on tästä hyvä esimerkki: sitä voidaan seurata, ohjata ja optimoida etänä siten, että olosuhteet kiinteistössä muuttuvat tarpeen mukaan. Samalla ehkäistään turhaa lämmitysenergian kulutusta.

Entoksen TopAir EC -huippuimuri valjastaa kiinteistön ilmanvaihdon hengittämään asukkaiden kanssa samaan tahtiin – tarpeen mukaan ympäri vuorokauden. Se takaa, että raitista ilmaa on joka hetki riittävästi ja sisäilma pysyy myös lämpötilan ja kosteuden osalta elämiselle optimaalisena. ”Kello-ohjattu ilmanvaihto herättää asukkaissa selkeästi enemmän tunteita, kun sen toiminta tai toimimattomuus on helpommin havainnoitavissa. Tarpeenmukainen ilmanvaihto on vähentänyt asukkaiden kyselyjä eli toisin sanoen se on koettu toimivaksi”, kertoo tekninen isännöitsijä Petri Laukkanen Realia Isännöinnistä.

Realia Isännöinnillä on Kaakkois-Suomen alueella kuusi kohdetta – Lappeenrannassa neljä ja Kotkassa kaksi – joissa on Entoksen TopAir EC -huippuimuri. Ensimmäinen asennettiin Lappeenrantaan noin 1,5 vuotta ja Kotkaan noin vuosi sitten. ”Kun ilmanvaihdot nuohottiin, TopAir EC -huippuimurit asennettiin ja säädettiin, osa asukkaista sanoi, etteivät he olleet ymmärtäneetkään, kuinka huono ilmanvaihto oli aiemmin ollut.”

Ilmanvaihtoa ylläpidetään yhteistyössä

Erilaisten taloautomaatiojärjestelmien ja talotekniikan lisääntyminen voivat parhaimmillaan lisätä kiinteistöhuollon tehokkuutta ja suunnitelmallisuutta sekä sujuvoittaa isännöitsijän ja kiinteistöhuollon välistä yhteistyötä. Ilmanvaihdon osalta on isännöitsijän tehtävä selvittää, onko siinä vikaa tai puutteita. Päätäntävalta tarvittavista toimenpiteistä on niin ikään isännöitsijällä. ”Huoltoyhtiö yleensä tekee tarvittavat korjaus- tai säätötoimenpiteet sen mukaan, mitä isännöitsijä päättää. Pieniä asioita huolto voi korjata ilman isännöitsijän lupaakin, kuten uusia ilmanvaihtoventtiilin. Jos asukas kokee, että ilma asunnossa vaihtuu huonosti, tehostaminen vaatii meiltä luvan”, Laukkanen kertoo.

Entos valvoo ilmanvaihtoa etänä kaikissa kuudessa Realian isännöimässä kohteessa kahden vuoden sopimuksella. Kahden vuoden jälkeen taloyhtiöt päättävät, jatketaanko yhteistyötä vai ei.

TopAir EC ja sen myötä tarpeenmukainen ilmanvaihto ovat joissakin tapauksissa vähentäneet isännöitsijän ja huoltoyhtiön työtä. Ilmanvaihdon säätöjä ja muutoksia ei enää tarvitse tehdä manuaalisesti eikä asukkaille tarvitse samalla tavalla ilmoittaa ilmanvaihdon säätämisestä, sillä muutokset ovat aiempaa loivempia. ”Kun asukas ilmoittaa joko meille tai kiinteistöhuollolle ilmanvaihdon puutteista, tarkastamme tilanteen asunnon osalta. Jos ohjausmuutoksia on tarvetta tehdä, olemme yhteydessä Entokseen ja kysymme, miltä kohteen arvot näyttävät ja voidaanko ilmanvaihtoa tehostaa”, Laukkanen kertoo.

Yhteistyö Entoksen kanssa on myös suoraviivaistanut isännöitsijän sekä huoltoyhtiön käytänteitä. ”Olemme näiden kohteiden osalta yhteydessä yhteen tahoon – sekin osaltaan helpottaa työtämme. Kun tiedämme, että näissä taloissa on TopAir EC, tiedämme heti, keneen olla yhteydessä.”

Huoltomies Lasse Riisiö Kotkan Kiinteistöpalvelu Oy:stä sanoo, että huoltoyhtiö toimii älykkään ilmanvaihdon kohteissa yhä useammin viestinviejänä. ”Säädöt hoituvat etänä, me annamme vain ohjeita tarvittaessa. Osallistumme ikään kuin välittäjänä ilmanvaihtoa koskevaan keskusteluun ja toimenpiteisiin.” Huollot Realian isännöimissä kohteissa tehdään säännöllisesti. Tarpeenmukainen ilmanvaihto ei ole lisännyt huollon tarvetta. ”Teemme huollot samalla tavalla kuin ennenkin. Kohteissa, joissa on TopAir EC, huollot tehdään kerran vuoteen”, Riisiö kertoo.

Kohde kerrallaan tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon Realia isännöi Lappeenrannassa muun muassa Asokotien asuntokohteita, joita myös aiemmin mainitut ovat. Asokotien kohteita on kaupungissa kaikkiaan 28. Kaikkiin niihin tullaan jatkossa vaihtamaan TopAir EC -huippuimurit ilmanvaihtokanavien nuohousten yhteydessä sekä silloin, kun vanha ilmanvaihtokone hajoaa. ”Totesimme hyvissä ajoin näiden neljän kohteen perusteella, että systeemi on hyvä ja jatketaan näiden viemistä myös seuraaviin kohteisiin. Normaaleihin asuntokohteisiin olemme myös suositelleet harkitsemaan TopAir EC -huippuimureita.”

Yhteistyö Entoksen kanssa on sekä Riisiön että Laukkasen mielestä toiminut moitteettomasti. ”Yhteistyö toimii hyvin. Entokselta vastataan yhteydenottoihin ja pyyntöihin reagoidaan nopeasti”, Laukkanen sanoo. ”Ei moitteen sanaa”, täydentää Riisiö.

Lisätietoja:
Realia Isännöinti
Petri Laukkanen, tekninen isännöitsijä, petri.laukkanen@realia.fi , p. 045 35 67227

ENTOS OY
Myynti 010 321 7531, myynti@entos.fi