Suunnittelijat ja LVI ammattilaiset

TopAir-tuotteet tarjoavat LVI-alan ammattilaisille ja suunnittelijoille ratkaisun modernisoida kohteita, joissa on koneellisesti toteutettu ilmanvaihto.
Ilmanvaihtojärjestelmien etäohjattavuuden ansiosta huolto, sekä vian todentaminen on vaivatonta ja vikatilanteisiin reagoiminen nopeaa.
TopAir-tuotteet ilmoittavat kaikista normaaleista poikkeavista arvoista.

Älykäs etähallinta

TopAir -ilmanvaihtoratkaisujen toimintaa seurataan ja hallitaan etäyhteydellä.
Selainpohjaisen hallinnointityökalun ominaisuuksia ovat:

 • hälytysten valvonta
 • ilmamäärän säädön seuranta
 • lämpötilojen seuranta ja tilastointi

Mittaukset

AHU:

 • ulkolämpötila
 • tulolämpötila
 • Lämmityspatterin jälkeen
 • LTO:n jälkeen
 • poisto lämpötila
 • ilmanmäärä
 • ilman imupaine
 • poistoilman hiilidioksidi määrä (CO2)
 • poistoilman kosteuden määrä
 • valittavat mittaukset: ilmanlaatu VOC
 • Kiinteistökohtaiset mittaukset: energiankulutus (lämmitys), energiansäästö (LTO)

EC ja BASE:

 • Ilman imupaine
 • ilmanmäärä
 • poistoilman kosteuden määrä
 • poisto lämpötila
 • Poistoilman hiilidioksidi määrä (CO2)
 • ilmanlaatu VOC

Portaaton puhaltimen ohjaus

Hallittu ja tarpeenmukainen ilmanvaihto ohjautuu portaattomasti tilojen käytön mukaan, jolloin kosteus ja epäpuhtaudet tuuletetaan pois. Puhallinjärjestelmät mittaavat optimoidun ilmanvaihtomäärän ja kone tehostaa tuuletusta, kun asetetut ohjearvot ylittyvät.

TopAir-tuotteet huolehtivat vastuullisesti kiinteistön ilmanvaihdosta. Energiatehokkaat laitteet säästävät kiinteistön lämmityskustannuksissa, jolloin kiinteistön tuottama hiilijalanjälki pienenee. Esimerkiksi TopAir EC säästää kuukaudessa Hartwall Arenan verran lämmintä sisäilmaa.

Helppo huolto

Perinteisissä ilmanvaihtolaitteissa huoltoa vaativat niin taajuusmuuntajat kuin moottorit. Taajuusmuuntajat tulee puhdistaa, lukea vikamuisti, tarkastaa puhaltimet ja vaihtaa pölysuodattimet 6 kuukauden välein sekä kondensaattorit 10 vuoden välein. Moottoreihin täytyy tehdä laakereiden vaihto, avoin moottori täytyy puhdistaa säännöllisesti ja hihnavetoisen moottorin hihna vaatii vaihtoa noin 5 vuoden välein.

Etäohjattavat ja -luettavat TopAir-tuotteet ovat vaivattomia huoltaa. EC-moottoreille riittää silmämääräinen tarkastelu suodattimien vaihdon, nuohouksen tai muiden huoltojen yhteydessä.

Kuinka?

Kuinka TopAir -ilmanvaihtoratkaisut eroavat muista ilmanvaihtolaitteista?

 • etäohjattavuus ja -hallittavuus sekä hälytykset 4G yhteydellä maksutta, takuun ja takuunlaajennoksen aikana
 • EC moottorin hyötysuhde on parempi kuin hihnavetoisen ja oikosulkumoottorin
 • sisäinen taajuusmuuntaja
 • ohjaus ja tehostus tarpeenmukaisesti
 • käyttöaste 12% – 100%
 • säästää lämmitysenergiaa
 • yötuuletus -ominaisuus
 • huolloksi riittää EC moottorin silmämääräinen tarkastelu
 • takuu kaikilla tuotteilla 24kk + 36kk huoltosopimuksella

Tutustu älykkäisiin ilmanvaihtoratkaisuihimme

TopAir EC

Älykäs huippuimuri saneerattaviin kerrostalokohteisiin.
Vuokrataloyhtiöille, opiskelija-asuntosäätiöille ja
yksityisille asunto-osakeyhtiöillekin.

TopAir AHU

Automatisoitu tulo- ja poistoilmavaihdon älyohjausyksikkö.
Asuinkerrostaloihin, toimistotiloihin, hotelleihin, kauppakeskuksiin, teollisuuteen ja julkishallinnon kiinteistöihin kuten, koulut, päiväkodit ja vanhustentalot.

TopAir BASE

Älykaulus huippuimuriin.
Vuokrataloyhtiöille, opiskelija-asuntosäätiöille ja
yksityisille asunto-osakeyhtiöillekin.