Rakennusautomaatio palvelut

LVISA-laitteiden huolto ylläpito
Automaatiosaneeraukset
Kiinteistöautomaation asiantuntijapalvelut

Suunnittelemme ja toteutamme energiatehokkaita rakennusautomaatiopalveluita ja -ratkaisuja.
Rakennusautomaatiopalvelumme ovat keskittyneet pääasiassa kiinteistöautomaatioon.
Palvelemme yksityisiä kiinteistön omistajia, teollisuuden eri aloja, sekä kaupunkeja, kuntia ja julkishallinnon tahoja.

Teemme lämmityksen, ilmanvaihdon, käyttöveden, valaistuksen ja varaenergian optimointia energiaa säästäen.
Asiantuntijapalvelumme kattavat myös kiinteistön energiankulutuksen kartoituksen sekä raportoinnin.

Laadukas kiinteistöautomaation ylläpito kehittää olosuhteita ja energiatehokkuutta sekä pidentää kiinteistön elinkaarta.

Käytämme ratkaisuissamme vain laadukkaita laitemerkkejä:
Ouman, Belimo, Produal, HK Instruments

Turvallisuutta etähallinnalla

Etähallittavat rakennusautomaatioratkaisumme vähentävät huoltokäyntien tarpeen määrää ja auttavat esimerkiksi IV koneen seurannassa.
Rakennuksen turvallisuutta voidaan lisätä esimerkiksi ohjelmoimalla automaatiojärjestelmä sammuttamaan tietyt sähkölaitteet, kun rakennuksesta poistutaan. Järjestelmän voi ohjelmoida myös muuttamaan ilmanvaihdon tehoa ihmismäärän mukaan tarpeelliseksi. Yrityksemme valmistaa, asentaa ja huoltaa myös älykkäitä ilmanvaihtoratkaisuja, jotka mukautuvat kiinteistön käyttöasteeseen.

Automaatiosaneeraus 

Automaatiojärjestelmien tekninen käyttöikä on noin 20 vuotta. Automaation päivittämistä suositellaan viimeistään silloin, kun järjestelmä on noin 15 vuotta vanha.
Automaatioratkaisut ja tekniikka kehittyvät jatkuvasti, joten automaation modernisointia kannattaa pitää jatkuvana prosessina. Näin voidaan turvata teknisten järjestelmien toiminta ja paras mahdollinen energiatehokkuus.
 

Modernisoimme kiinteistöautomaation ottaen huomioon niin nykyiset kuin tulevatkin energiatehokkuus-, kustannussäästö- ja tietoturvavaatimukset.
Huomioimme myös käyttömukavuuden, jota voidaan parantaa etähallittavilla ratkaisuilla.
 

Huomioimme erilaiset direktiivit ja standardit automaatiosaneerauksia suunniteltaessa.
Muun muassa rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (2010/31/EU) tähtää vähähiiliseen rakennuskantaan ja ilmastonmuutoksen hillintään, nopeuttamalla olemassa olevien rakennuksia kustannustehokkaita peruskorjauksia ja lisäämällä älykkään teknologian käyttöä rakennuksissa.
(Lähde: Motiva
) 

Me tarjoamme

LVISA- laitteiden huolto ja ylläpito 

Tarjoamme monipuoliset huollot rakennusautomaatio- ja ilmanvaihtojärjestelmille.

Huoltotyöt sisältävät muun muassa seurannan, suodatinvaihdot sekä puolivuosittaiset käynnit ja tarkistukset huoltosopimuksen mukaisesti.  

Kiinteistöautomaation asiantuntijapalvelut 

Teemme kaukolämpö- ja ilmanvaihtolaitteiden teknisiä tarkastuksia, huoltoja sekä asennuksia. Saat meiltä myös asiantuntevaa neuvontaa ja opastusta laitteiden valintaan, huoltoon ja energiansäästöön liittyen. 

Kysy lisää huoltopäälliköltämme:
Leo Koivumaa 044 321 7633,
leo.koivumaa@entos.fi 

Muut talotekniset ratkaisut 

Toteutamme myös muita taloteknisiä ratkaisuja, kuten esimerkiksi valaistuksen ohjaus, lämpöpumput ja valvontajärjestelmät. 

Meiltä luotettavat Jäspi ja Nilan -lämmityslaitteet sekä Toshiba -ilmalämpöpumput.