Siirry sisältöön
Kerrostalot

Kiinteistöjen kehitystä ohjaa vahvasti rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

EU on ottanut vahvan askeleen kohti kestävää tulevaisuutta energiatehokkuuden saralla rakennusten energiatehokkuusdirektiivin myötä. Tämä direktiivi ei ainoastaan paneudu energiansäästöön vaan korostaa myös sisäilman laadun merkitystä. Terveelliset sisäilmaolosuhteet ja energiatehokkuus toimenpiteet nousevat entistä keskeisempään rooliin kiinteistöjen saneerauslistalla. Direktiivit kannustavat myös tuomaan kentälle innovatiivisia ratkaisuja näihin haasteisiin. Entoksella on näihin haasteisiin päätetty vastata panostamalla suuresti kehitystyön kautta. Ratkaisuntarjoajana nousee Entos Senser, joka säilyttää sisäilman terveellisenä ja turvallisena energiatehokkaasti läpi koko kiinteistön elinkaaren.

Tulevaisuudessa terve sisäilma on entistä isommin tarkastelussa

Direktiivi asettaa energiatehokkuustavoitteiden lisäksi entistä vahvemman painoarvon terveellisille sisäilmasto-olosuhteille ja sitä kautta kiinteistökannoissa tulee nousemaan isommissa määrin sisäilmaolosuhteiden kartoitukset ja saneeraukset. Sisäilmaongelman kohdatessa älykkäiden teknologioiden tuomat ratkaisut ovat isossa roolissa ratkaisuja ajattelen. Lisäksi kiinteistöjen kehittämisessä on kasvavissa määrin tutkittu ja seurattu sisäilman laadun tuomia vaikutuksia suoraan ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Nyt jos koskaan on sisäilman parantaminen keskeinen osa kestävää kiinteistöjen kehittämistä. Terveelliset sisäolosuhteet eivät ole ainoastaan mukavuuskysymys, vaan ne myös vähentävät sairastumisriskiä ja parantavat työtehoa.

Entos Senser: Kohti terveitä rakennuksia

Entos Senser on innovatiivinen ratkaisu ja tavoitteenamme onkin tuoda rakennukset kohti terveitä sisäilmaolosuhteita. Järjestelmä valvoo jatkuvasti sisäilmaolosuhteita, jonka perusteella pystytään pitämään kiinteistössä koko ajan optimaaliset olosuhteet. Älykäs järjestelmä valvoo ja ratkoo jatkuvasti sisäilman olosuhteita, kuten lämpötilaa, kosteutta ja ilmanlaadun eri arvoja. Se reagoi nopeasti mahdollisiin ongelmiin ja säätää ilmanvaihtoa tarpeen mukaan, Suomessa meillä rakennukset kohtaavat uniikit olosuhteet pelkästään jo ilmastomme osalta ja koemme erilaisia ääriolosuhteita kasvamissa määrin, tähän kiinteistöjen pitää pystyä mukautumaan.

Miksi älykäs sensoriteknologia kiinteistöön:

  1. Jatkuva Valvonta: Entos Senser seuraa sisäilman laatua jatkuvasti, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisiin poikkeamiin. Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa olosuhteet vaihtelevat.
  2. Ilmanvaihdon Optimointi: Järjestelmä ei ainoastaan havaitse ongelmia, vaan se myös reagoi niihin säätämällä ilmanvaihtoa automaattisesti. Tämä varmistaa, että sisäilma pysyy raikkaana ja terveellisenä kaikkina vuodenaikoina, ilman turhaa tuuletusta. Sisäilmahaasteet ovat lähtökohtaisesti ratkaistavissa kun kerätään oikeaa tietoa.
  3. Energiatehokkuus: Entos Senser ei ainoastaan paranna sisäilman laatua vaan myös optimoi lämmitysenergiankäytön. Hallittu ilmanvaihto on avainasemassa energiansäästössä, näin ollen kiinteistön energiatehokkuus toimii ilmanvaihdon osalta mahdollisimman tehokkaasti ilman että se vaikuttaa sisäolosuhteen viihtyvyyteen negatiivisesti.

Sisäilman laatu ja kestävä tulevaisuuden rakentaminen

EU:n energiatehokkuusdirektiivin uudistus ja Entos Senserin kaltaiset innovaatiot luovat yhdessä vahvan perustan kestävän tulevaisuuden rakentamiselle. Huolehtimalla energiatehokkuudesta samalla, kun pidetään huolta sisäilman laadusta, voimme luoda asuin- ja työtiloja, jotka tukevat terveyttä, hyvinvointia ja ympäristövastuullisuutta.

Terveelliset sisäolosuhteet eivät ole ainoastaan rakennusten etu, vaan ne vaikuttavat myös laajemmin yhteiskuntaan. Mitä paremmin sisäilmaolosuhteiden hallinnassa onnistutaan, sen paremmin turvataan kiinteistön tulevaisuus. Tämä on askel kohti kestävää ja vastuullista tulevaisuutta, jossa energiatehokkuus ja terveelliset sisäolosuhteet kulkevat käsi kädessä.

Tehdään yhdessä järkeviä ratkaisuja kiinteistöille ja hyödynnetään teknologian tuomaa tietoa sekä ratkaisuja rohkeasti.


Kiinnostuitko älykkäästi ohjatusta ilmanvaihdosta?
Ota rohkeasti yhteyttä myyntiimme soittamalla 010 321 7531 tai sähköpostilla myynti@entos.fi

Kirjoittanut
Maarit Pasanen, Entos Oy, hallinto- ja markkinointipäällikkö, 2024

Uusimmat uutiset