ENTOS Oy on Greenreality Network jäsenyritys

Greenreality Network on Etelä-Karjalassa yrityslähtöisesti toimiva energia- ja ympäristöalan verkosto, joka luo jäsenilleen sekä alueelle kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Verkoston koordinaattorina toimii Lappeenrannan kaupungin Greenreality-palvelut ja sparraajana Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT). Verkosto kannustaa jäseniään innovoimaan ratkaisuja, jotka sisältävät liiketoimintapotentiaalia, luovat uusia työpaikkoja ja edistävät kestävää kehitystä.

Verkostoon kuuluu energia- ja ympäristöalan yrityksiä, alueen kuntia sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia (LUT-konserni). Greenreality Networkin tavoitteena onkin lisätä yritysten verkostoitumista, kehittää toimintaympäristöä, esitellä alueen huipputeknologiakohteita sekä yhdistää verkoston toimijat LUT-yliopiston Green Campus -kokonaisuuden kanssa.

Verkostoon kuuluvien noin 50 yrityksen ja yhteisön tuotteet ja palvelut perustuvat uusiutuvan energian käyttöön ja tuotantoon, energiatehokkaisiin ratkaisuihin sekä kestävää kehitystä edistävään osaamiseen. ”Kehittämämme TopAir EC-ilmanvaihtojärjestelmä perustuu huippuimuriin, joka modernin anturiteknologian ansiosta reagoi kiinteistön käyttöasteen muutoksiin sen ilmanlaatua tutkimalla. Tarpeenmukainen ilmanvaihto ehkäisee turhaa lämmitysenergian kulutusta ja säästää rahaa”, kuvailee Entos Oy:n toimitusjohtaja Aki Pohjalainen.

Verkoston kautta yritykset jakavat osaamista ja kehittävät uusia innovaatioita. Entos tuo Greenreality Networkiin mukanaan osaamista, jolla voidaan vaikuttaa yhteiskunnallisiin teemoihin sekä ajattelua tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon ja sen kasvavaan merkitykseen.

Greenreality Network on muodostanut osapuolia hyödyntäviä kumppanuuksia ja tuoteinnovaatioita. Yhteinen tahtotila on tuottaa konkreettisia tuloksia. ”Avaamme tuotekehityksemme tuloksia ja etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia”, kertoo Aki Pohjalainen. Yhteistyöllä on vankkoja hyviä käytäntöjä, mutta tulevaisuus on myös jatkuvaa uuden luomista. Uutta ei voi rakentaa pelkästään vanhan varaan, joten kestävän kehityksen liiketoimintamalleilla tai ajattelutavoilla ei ole rajoja rikottavaksi.

Tutustu Greenreality Networkiin osoitteessa https://www.greenreality.fi/network